Dotacje UE

Fundusze Unii Europejskiej

Pragniemy poinformować, iż firma „WIAZAR-SYSTEM” ROZWADOWSKI & KOŁODZIEJ SPÓŁKA JAWNA,
uzyskała dofinansowanie dla projektu pn.:
„Wdrożenie pionierskich rozwiązań technologicznych procesu umacniania konstrukcji drewnianych budynków prefabrykowanych”.
Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne. Projekt realizowany jest od 01.06.2017 r. do 30.06.2019 r. Celem głównym realizacji niniejszego projektu jest założenie nowego zakładu produkcyjnego, w którym produkowane będą prefabrykowane budynki drewniane o wzmocnionej konstrukcji za pomocą włókien węglowych. W ramach realizacji projektu Wnioskodawca zakupił działkę, na której wybudował nowy zakład produkcyjny oraz wyposażył go w odpowiednie maszyny produkcyjne.
Wartość projektu: 5 253 576,85 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 2 607 148,59 zł

    JEŚLI CHCESZ ZAPYTAĆ O OFERTĘ I WYCENĘ NA WIĄZARY DACHOWE LUB KONSTRUKCJE DREWNIANE WYPEŁNIJ I WYŚLIJ FORMULARZ


    Oblicz 45 + = 50