Montaż wiązarów dachowych

Montaż

Montaż dokonuje się w oparciu o plan wykonywany przez program. W zależności od ciężaru wiązarów, wysokości budynków, możliwości dojazdu itp. montuje się konstrukcję ręcznie lub z użyciem dźwigu. Typową więźbę na domu jednorodzinnym montuje się z reguły w ciągu 1-2 dni. Wymiary poszczególnych elementów konstrukcji mogą uniemożliwiać ich transport lub też wymagać specjalistycznych środków przewozu, co pociągać może za sobą wysokie koszty. Z tych względów system prefabrykacji przewiduje możliwość podziału wiązarów.

Montaż

Podstawowa zaleta systemu to obniżenie kosztów, w porównaniu
z konstrukcjami stalowymi ok.40-50% oszczędności. Jesteśmy w
stanie zaprojektować i wykonać wiązary o rozpiętości do 30 m bez
podpór (słupów wewnątrz obiektu).

JEŚLI CHCESZ ZAPYTAĆ O OFERTĘ I WYCENĘ NA WIĄZARY DACHOWE LUB KONSTRUKCJE DREWNIANE WYPEŁNIJ I WYŚLIJ FORMULARZ


Oblicz − 3 = 6